Professors Associate Professors Lecturers Honorary_Part-time Professors&quot Postdoctoral Retiree Resigning
 

    Retiree

   Chuanqing Gu    Weijuan Guo    Longmin He       Binwu He       Youhua He      Xiaomei Jia

      Shiming Jin        Jirong Li           Ping Li                Yangqian Liu   Zhongrui Shi   Liu Yang

       Yirong Yao          Hong Yue
CopyRight © Shanghai University    沪ICP备09014157   Address : 99 Shangda Road, BaoShan District, Shanghai.(traffic)   Zip Code : 200444   Tel.
Technical Support : Information Technology Office of Shanghai University   Contact Us