Professors Associate Professors Lecturers Honorary_Part-time Professors&quot Postdoctoral Retiree Resigning
 

Associate Professors

   Zhengjun Cao              Kuok Fai Chao                        Wei Chen

   Yang Ding                    Zhuoheng He                          Haiping Hu    

   Geng Lai                       Jianli Liu                               Qiaohua liu

   Hangyang Meng           Xinxiang Li                      Jiancai Sun

   Kushel Volha                 Ke Wang                              Wenhuan Wang

   Zhijie Wen                     Xiaoxia Wang                      Yuandi Wang

   Hua Wu                         Dongmeng Xi                      Yongjian Yang

   Weili Yao                       Changjun Yu                        Xiaoyan Zeng

   Cheng Zhang                Hongjuan Zhang                  Jianjun Zhang

   Fengzhen ZhaoCopyRight © Shanghai University    沪ICP备09014157   Address : 99 Shangda Road, BaoShan District, Shanghai.(traffic)   Zip Code : 200444   Tel.
Technical Support : Information Technology Office of Shanghai University   Contact Us